พรบ.เทศบาล
เขาพระTV
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
ศูนย์ไอทีและห้องสมุดแห่งการเรียนรู้
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
บริษัทตะวัน บอตต์ แอนด์ แคน จำกัด
สามชุกตลาดร้อยปี
จังหวัดสุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
Facebook ท่าช้างเดินเพลิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
1111 สายด่วนของรัฐ
  1 สิงหาคม 2557
กิจกรรม

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 510267
สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระ
เลขที่ 1 หมู่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
โทร. 0-3557-8499, 0-3557-8360 โทรสาร. 0-3557-8499
อาคารบรรเทาสาธารณภัย โทร. 0-3557-8199 สายด่วน 199
Mail : info@khaophra.go.th
Design and Develop by Bangkok idea design :