ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบว จ.สุพรรณบุรี

ประกาศ เรื่อง การดำเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนาผ่านโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในดำริสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาพระ ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๗
ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้า ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๖
ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้า ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕ ... new
 วันที่ 12 , 14-15 ก.ย. 57 ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการสำรวจสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อสนับสนุนการสร้างชุมชนจักรยาน (สัญจรนอกพื้นที่ภาคีเครือข่าย 3 เทศบาล ได้แก่ เทศบาลตำบลเขาพระ,เทศบาลตำบลเดิมบาง,เทศบาลตำบลนางบวช)
โครงการสำรวจสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อสนับสนุนการสร้าง ...
วันที่ 23 ส.ค. 57 ...
อ่านต่อ... 
 
การประชุมและสำรวจพื้นที่โครงการสำรวจนิเวศสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อสนับสนุนการสร้างชุมชนจักรยานตำบลเขาพระ
การประชุมและสำรวจพื้นที่โครงการสำรวจนิเวศสิ่งแวดล้ ...
 วันที่ 22 ส.ค. 57 ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2557
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำป ...
 วันที่ 18 , 20-21 ส.ค. 57 ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้าวหลามแตกมัน
ข้าวหลามแตกมัน ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ขนมกระยาสารท
ขนมกระยาสารท ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ผลิตภัณฑ์ตราทานตะวัน
ผลิตภัณฑ์ตราทานตะวัน ...
 ผลิต ...
อ่านต่อ... 
 
หน่อไม้ไผ่ตรงแกะสลัก
หน่อไม้ไผ่ตรงแกะสลัก ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายกเทศมนตรี
จังหวัด
พรบ.เทศบาล
แผนที่เขตเทศบาล
เขาพระทีวี
กระดานสนทนา
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
http://www.tawanbott.com/
สามชุก
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
เฟสบุคท่าช้าง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการ
ฐานข้อมูล
สายด่วน1111