ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

ประกาศ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ...
 วันที่ 1 - 30 พ.ย. 57 ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนาผ่านโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในดำริสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาพระ ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๗
ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้า ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
งานเลี้ยงปีใหม่ 2558
งานเลี้ยงปีใหม่ 2558 ...
 วันที่ 16 ม.ค. 58 ...
อ่านต่อ... 
 
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ...
วันที่ 10 ม.ค. 58 ...
อ่านต่อ... 
 
ทำบุญปีใหม่ 2558
ทำบุญปีใหม่ 2558 ...
วันที่ 1 ม.ค. 58 ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการฝึกอบรมค่ายจักรยาน อสม.ชุมชนจักรยานบ้านท่าช้างน่าอยู่-เมืองน่าอยู๋
โครงการฝึกอบรมค่ายจักรยาน อสม.ชุมชนจักรยานบ้านท่าช ...
 วันที่ 13-14 ธ.ค. 57 ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้าวหลามแตกมัน
ข้าวหลามแตกมัน ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ขนมกระยาสารท
ขนมกระยาสารท ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ผลิตภัณฑ์ตราทานตะวัน
ผลิตภัณฑ์ตราทานตะวัน ...
 ผลิต ...
อ่านต่อ... 
 
หน่อไม้ไผ่ตรงแกะสลัก
หน่อไม้ไผ่ตรงแกะสลัก ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายกเทศมนตรี
จังหวัด
พรบ.เทศบาล
แผนที่เขตเทศบาล
เขาพระทีวี
กระดานสนทนา
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
http://www.tawanbott.com/
สามชุก
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
เฟสบุคท่าช้าง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการ
ฐานข้อมูล
สายด่วน1111