ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมตั้งปณิธานความดี ปีมหามงคล
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมตั้งปณิธานความดี ปีมหามงคล ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2557
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ การบริการการชำระภาษี งานจัดรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเขาพระ
ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ การบริการการชำระภาษี ง ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประชุมหารือเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในชุมชน
ประชุมหารือเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ง ... new
...
อ่านต่อ... 
 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
การตรวจมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรจำปี 2558
การตรวจมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครอง ...
 วันที่ 17 มิ.ย. 58 ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้าวหลามแตกมัน
ข้าวหลามแตกมัน ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ขนมกระยาสารท
ขนมกระยาสารท ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ผลิตภัณฑ์ตราทานตะวัน
ผลิตภัณฑ์ตราทานตะวัน ...
 ผลิต ...
อ่านต่อ... 
 
หน่อไม้ไผ่ตรงแกะสลัก
หน่อไม้ไผ่ตรงแกะสลัก ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
  เปิดสอบวันนี้
   
  นายกเทศมนตรี
  เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
  เขาพระทีวี
  จังหวัด
  พรบ.เทศบาล
  แผนที่เขตเทศบาล
  กระดานสนทนา
  โรงเรียนวัดท่าช้าง
  โรงเรียนโชติศึกษาลัย
  http://www.tawanbott.com/
  สามชุก
  http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ศูนย์กลางบริการ
  ฐานข้อมูล
  สายด่วน1111