ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
จุลสารการออกเสียงประชามติ (สรุปย่อสารสำคัญ)
จุลสารการออกเสียงประชามติ (สรุปย่อสารสำคัญ) ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน(กิจกรรมสุขอนามัยการดูแลรักษาความสะอาด
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน(กิจกรรมสุขอนามัยการดู ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
เทศบาลตำบลเขาพระร่วมกับกองทุนคุ้มครองเด็ก เดินทางไปมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ เงินกองทุนคุ้มครองเด็ก สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจำนวนเงิน 11,000 บาท
เทศบาลตำบลเขาพระร่วมกับกองทุนคุ้มครองเด็ก เดินทางไ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาพระ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ พิจารณาร่ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
เทศบาลตำบลเขาพระร่วมกับกลุ่มอาชีพเขาพระรวมใจ ทำโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว
เทศบาลตำบลเขาพระร่วมกับกลุ่มอาชีพเขาพระรวมใจ ทำโคร ...
 ประจ ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้าวหลามแตกมัน
ข้าวหลามแตกมัน ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ขนมกระยาสารท
ขนมกระยาสารท ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ผลิตภัณฑ์ตราทานตะวัน
ผลิตภัณฑ์ตราทานตะวัน ...
 ผลิต ...
อ่านต่อ... 
 
หน่อไม้ไผ่ตรงแกะสลัก
หน่อไม้ไผ่ตรงแกะสลัก ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรี
infographics
เข้าสู่ระบบ
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
เขาพระทีวี
จังหวัด
พรบ.เทศบาล
แผนที่เขตเทศบาล
กระดานสนทนา
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
http://www.tawanbott.com/
สามชุก
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการ
ฐานข้อมูล
สายด่วน1111