เทศบาลตำบลเขาพระ ยินดีต้อนรับ 

 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอุตสาหกรรมหัตถกรรม การทอเสื่อ

     

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านวรรณกรรม

      

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำยาหม่อง

      

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

      

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านขนมไทย

      

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอาหารไทย

      

 
 
 
 
 
 
 
 081 856 6345


พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565

ป้าย
200
เข้าสู่ระบบ
พรบ.เทศบาล
จังหวัด
เขาพระทีวี
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
แผนที่เขตเทศบาล
กระดานสนทนา
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
http://www.tawanbott.com/
สามชุก
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการ
ฐานข้อมูล
สายด่วน1111