เทศบาลตำบลเขาพระ ยินดีต้อนรับ 

 
ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมแซมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 168-63-0006 ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      
ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      
ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      
ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่อง การจัดงานทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

      
ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหาร เพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่ ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      
ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่ ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      
ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหาร เพื่อใช้ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      
ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง เพื่อประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      
ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่ ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
 
พฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565
 

สายด่วน1111
ฐานข้อมูล
ศูนย์กลางบริการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
สามชุก
http://www.tawanbott.com/
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
โรงเรียนวัดท่าช้าง
กระดานสนทนา
แผนที่เขตเทศบาล
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
เขาพระทีวี
จังหวัด
พรบ.เทศบาล
เข้าสู่ระบบ