เทศบาลตำบลเขาพระ ยินดีต้อนรับ 

 
ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2565

     

ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2565

     

ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

      

ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2565

      

ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2565

      

ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

      

ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2564

      

ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม 2563

     

ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2563

     

12 3
 
 
 
 
 
 
 
 081 856 6345


พฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565

ป้าย
200
เข้าสู่ระบบ
พรบ.เทศบาล
จังหวัด
เขาพระทีวี
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
แผนที่เขตเทศบาล
กระดานสนทนา
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
http://www.tawanbott.com/
สามชุก
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการ
ฐานข้อมูล
สายด่วน1111