เทศบาลตำบลเขาพระ ยินดีต้อนรับ 

 
ศูนย์ USO-Net แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

      
เอกสารการอบรมการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น (Content&Link)

      
เอกสารการอบรมการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น (FORM)

      
เอกสารการอบรมการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น (TABLE)

      
แบบฝึกหัด Excel 2003

      
เอกสาร Microsoft Office Publisher 2003 (ใบปลิว)

      
Font TH-Sarabun-PSK

      
เอกสารประกอบการสอน Flash 8

      
โปรแกรมแปลง File Video/MP3/MP4 หลายๆ อย่างครับ

      
12 3
 
 
 
 
 
 
 
พฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565
 

สายด่วน1111
ฐานข้อมูล
ศูนย์กลางบริการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
สามชุก
http://www.tawanbott.com/
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
โรงเรียนวัดท่าช้าง
กระดานสนทนา
แผนที่เขตเทศบาล
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
เขาพระทีวี
จังหวัด
พรบ.เทศบาล
เข้าสู่ระบบ