เทศบาลตำบลเขาพระ ยินดีต้อนรับ 

 
คำสั่งมอบหมายงานและอำนาจหน้าที่

      
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการ

      
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการ

      
ว 188 ปี 52 เรื่อง แนวทางปฏิบัติของเทศบาลกรณียกฐานะมาจาก อบต.

      
ว 137 (ปรับตำแหน่งกรณียกฐานอบต.เป็นเทศบาล).

      
ว 111 แนวทางการบรรจุและแต่งตั้ง (คัดเลือกบริหารสูงขึ้น)

      
ว 74 ปี 52 (แนวทางการกำหนดรองปลัดเทศบาล 9).

      
ว 28 ปี 52 เรื่อง การเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของพนักงานเทศบาล

      
 
 
 
 
 
 
 
พฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565
 

สายด่วน1111
ฐานข้อมูล
ศูนย์กลางบริการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
สามชุก
http://www.tawanbott.com/
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
โรงเรียนวัดท่าช้าง
กระดานสนทนา
แผนที่เขตเทศบาล
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
เขาพระทีวี
จังหวัด
พรบ.เทศบาล
เข้าสู่ระบบ