เทศบาลตำบลเขาพระ ยินดีต้อนรับ 

 
การทำหมันสุนัข แมวจรจัด โดยความร่วมมือของกลุ่มรักสัตว์ เทศบาลตำบลเขาพระ ทำหมันโดยปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช

      
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาพระ ได้รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับอำเภอ อำเภอเดิมบางนางบวช

      
วันที่ 3 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลเขาพระ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชน ตามโครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2564

      
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การระบายน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ขอให้ประชาชนที่ติดริมคันคลองระบายน้ำใหญ่ สุพรรณบุรี 1 ระบายน้ำจากประตูน้ำถ้ำเข้ เฝ้าระวังการระบายน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและเกิดการเน่าเสีย

      
เทศบาลตำบลเขาพระจัดโครงการอบรมเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 “ปลูกใจ เยาวชนรักษ์โลก หมอนหลอด ลดปริมาณขยะ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง”

      
กิจกรรม เทศบาลตำบลเขาพระ หมอนหลอด รักษ์โลก 2

      
12 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
 
 
 
 
 
พฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565
 

สายด่วน1111
ฐานข้อมูล
ศูนย์กลางบริการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
สามชุก
http://www.tawanbott.com/
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
โรงเรียนวัดท่าช้าง
กระดานสนทนา
แผนที่เขตเทศบาล
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
เขาพระทีวี
จังหวัด
พรบ.เทศบาล
เข้าสู่ระบบ